The Tribal Vibe Village Festival 24 July – 1 August 2021


“I have one word for you: Life Chancing”
– male participant on The Tribal Vibe Experience 2020

Come live, play, love, learn and grow with us

(se dansk oversættelse efter engelsk tekst)

The Tribal Vibe Village Experience is a festival with roots in tantra, meditation, authentic relations, personal development and shamanism.

Come connect or reconnect with fellow human beings who, like you, long for real and authentic connection to self and others. We create The Tribal Vibe Village festival in celebration of and in alignment with source, the soul, nature, the elements and spirits.

Join us at The Tribal Vibe Village Festival 24 July – 1 August 2021

The Village

For a period of 4-8 days we invite you to join us at the Village. We create a small community where you can nurture body, soul and spirit by the care and support from the clan family you will become part. Grow from the experiences and the guidance from shamans and teachers who will be performing fun, deep, inviting, educational, exciting, moving, sensual, soul expending workshops and ceremonies during the gathering.

 Choose from where you can work on tools to enjoy there and then in the Village and also use in your life after this gathering.

Enjoy workshops, one to one sessions & concerts on The Tribal Vibe Village Festival

Choose from numerous beautiful, powerful and educational workshops during day and night time.

You will also be able to have one-on one sessions with some of the shamans e.g. experience body work, breath work, trauma/rebirthing therapy and/or buy jewelry, drums etc.

The Village experience shall be a Safe Haven for those of us who long for having sufficient time to develop heart-to-heart connections and deepening friendships. We need time and space to fully take in and embody all the goodness that is being experienced. We don’t need to be in a hurry with experiencing and being present with what is. All in good time.

What happens when you have integration during the retreat?

This is an exploration of what happens AFTER the first few intensive days. How deep can we go? Will things change forever if we are given the opportunity of time enough together and in process?

By going SLOW and thus extending the norm of a typical retreat/gathering/festival we hope to have the time to nurture simple living, spirituality, friendships, being present and sensuous in life and develop the courage to deeper authenticity.

Come join us for 4 – 8 days

You can only join our Village Festival on 24 July OR 27 July but you can stay 4 – 8 days as you choose.

On these dates you will attend the MANDATORY INTRO Workshops where you will get to know The Tribal Vibe’s Codes of Honor and essential tools that will keep you and the village safe with good sense of self; wants, needs and strong boundaries.

Save your spot now (deposit 500 kr) and pay the rest before June 1, 2021 and get a 10 percent discount on the ticket

Buy your ticket here:

Come join us for 4 -8 days

You can begin your Village Festival experience either on 24 July or 28 July. You can stay for 4 days up to the full 8 days.

Save your spot now with Super Early Bird prices available and get a 19 percent discount on the ticket. Only 8 of those available. After those are sold, we will make 10 Early Bird tickets available at 10 percent discount. First come, first serve. You can either join the experience on the 24rd or on the 27th – we have made different links. But you can always add more days.

 Link to the 24rd – 27th July ticket
Link to 28th July – 1st August ticket

Volunteers

Last, but not least, we love the important volunteers. You are the central core of our tribe! For only 4 hours of (fun and engaging) work a day you will get a 75% discount on the normal price. As a volunteer you will join the festival one day prior to the festival begins. On this date we will prepare you for your role as part of the core tribe. 

Link to the 23rd – 27th July volunteer ticket: 

Link to 28th July – 1st August volunteer ticket: 

Lots of love

Signe & Steven, The Tribal Vibe Experience

I belong and have a new amazing family now. I didn’t know life could feel this good…”

– Female participant, The Tribal Vibe Experience 2020″

Kom lev, leg, elsk, lær og gro med os.

Tribal Vibe Village Experience er en festival med rødder i tantra, meditation, autentiske relationer, personlig udvikling og shamanisme.

Knyt forbindelse med mennesker, der ligesom dig, længes efter ægte og autentisk kontakt med dig selv og til andre.

Vi skaber The Tribal Vibe Village Festival som en fejring af og i overensstemmelse med kilden, sjæl, naturen; elementerne og spirits.

Deltag i The Tribal Vibe Village Festival 24. juli – 1. august 2021

Landsbyfællesskabet

I en periode på 4-8 dage inviterer vi dig til at slutte sig til os i Festival- landsbyen. Vi skaber et lille samfund, hvor du kan pleje krop, sjæl og ånd både gennem de mange dejlige workshops, men også gennem næring og støtte fra klanfamilien, du automatisk bliver en del af.

Oplev lærerige og nyttige workshops og få vejledningen fra erfarne shamaner og lærere, der hver dag vil skabe mange sjove, dybe, indbydende, lærerige, spændende, bevægende, sensuelle, sjælsudvidende workshops og ceremonier under samlingen

Vælg selv hvilke oplevelser og ny viden du vil fordybe dig i. Vi tilbyder dig vigtige værktøjer til at nyde under festivalen, i workhsops, ude i landsbyen og som du kan bruge i dit liv efter denne sommers festival.

Nyd workshops, en til en sessioner, ceremonier & koncerter på The Tribal Vibe Village Festival

Vælg imellem adskillige smukke, kraftfulde og lærerige workshops både dag og aften. Du vil også kunne have en-til-en sessioner med nogle af shamanerne, f.eks. opleve kropsarbejde, åndedrætsarbejde, traume / genåndingsbehandling og / eller købe smykker, trommer osv.

Hvad sker der, når du har integration under selve oplevelsen?

Denne Village Festival har denne længde som en udforskning af, hvad der sker EFTER de første par intensive dage. Hvor dybt kan vi gå? Vil tingene bundfælde og ændre sig for evigt, hvis vi får mulighed for tid nok sammen undervejs? Ved at gå langsomt og dermed udvide normen for en typisk retreat / sammenkomst / festival, håber vi at skabe rum til simpel living, spiritualitet, venskaber, at være fuldt tilstede, at være sanselig i livet og plads til at udvikle modet til dybere autenticitet.

Landsbyen skal være en sikker havn for de af os, der længes efter at have tilstrækkelig tid til at udvikle hjerte-til-hjerte-forbindelser og uddybe venskaber. Vi mennesker har brug for god tid og plads til at tage oplevelser og mennesker helt ind.

Vi behøver ikke at have travlt med at opleve og være til stede med det der er. Alt i god tid.

Kom og vær med i 4 – 8 dage

Du kan kun påbegynde din deltagere i The Tribal Vibe Village Festival 23. juli ELLER 27. juli, men du kan blive fra 4 – 8 dage, som du har lyst til.

På disse datoer deltager du i de OBLIGATORISKE INTRO Workshops, hvor du stifter bekendtskab med The Tribal Vibe’s Codes of Honor og andre vigtige værktøjer, der holder dig og landsbyen sikker genenm at styrke din følelse af dig selv; dine ønsker, behov og stærke grænser.

Du kan allerede sikre dig plads nu (depositum 500 kr). Betal resten inden 1. juni 2021 OG få 10 procent rabat på billetten!

Køb din billet her:

Kom og vær med i 4 dage op til 8 dage.

Du kan kun påbegynde din deltagere i The Tribal Vibe Village Festival 24. juli ELLER 28. juli, men du kan blive fra 4 – 8 dage, som du har lyst til.

På disse datoer deltager du i de OBLIGATORISKE INTRO Workshops, hvor du stifter bekendtskab med The Tribal Vibe’s Codes of Honor og andre vigtige værktøjer, der holder dig og landsbyen sikker genenm at styrke din følelse af dig selv; dine ønsker, behov og stærke grænser.

Book din plads nu med Super Early Bird-billetter til rådighed, og få 19 procent rabat på billetten. Kun 8 af disse er tilgængelige.

Når de er solgt, bliver 10 Early Bird-billetter tilgængelige med 10 procent rabat. Først til mølle.

Da du enten kan deltage fra den 24. eller den 27., har vi oprettet forskellige links. Du kan altid tilføje flere dage.

Link til 24. – 27. juli billet
Link til 28. juli – 1. august billet

Bliv frivillig

Og selvfølgelig sidst, men ikke mindst, vores utroligt vigtige frivillige. Som frivillig vil du komme til at udgøre den centrale kerne i vores stamme!

For kun 4 timers (sjovt og engagerende) arbejde om dagen får du 75% rabat på den normale pris.

Som frivillig vil du deltage en dag før deltagerne for at forberede dig på at være en del af stammen.

Link til den frivillige billet den 24. – 27. juli:

Link til frivillig billet 28. juli – 1. august:

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.