Couples Retreat / Weekend-retreat for par

Join us for an Enriching Couples Retreat! 🌟 Are you prepared to elevate your relationship to new heights? Immerse yourselves in the realms of connection, intimacy, and personal growth with our all-encompassing Couples Retreat. Whether you’re a tribal couple, on the verge of marriage, newly acquainted, or simply looking to rekindle the spark, this retreat is tailored to meet your needs. Here’s what you can anticipate during the workshop: 🌿 Engage in profound sharing sessions that foster understanding and closeness. 🌿 Explore the six fundamental practices that enrich authenticity, intimacy, communication, and conflict resolution, laying the foundation for deeper connection. […]


KvindeCirkel Høst 2024

Kvindecirkel Vi samler skønne, modige kvinder, der har lyst til at arbejde sig selv, og undersøge det at være kvinde sammen med andre kvinder i en lille kvindegruppe (ca 10-12 kvinder). De fleste kvinder, jeg møder, føler et stærkt behov for at være del af noget kærligt, relevant og dybt. De ønsker et fællesskab at kunne læne sig ind, hente styrke fra og give andre støtte i – et stærkt søsterskab.  Vi har brug for hinanden; så vi kan spejle os og tør se dybere ind i os selv, så vi mærke os selv bedre og vokse af det. Vi […]

Kvindecirkel 2024 af Signe V. Bentzen