Bevidste relationer for par – retreat i Sjövik – ny dato kommer 1


Relationstræning for par i de svenske skove med Jesper Westmark og Signe V. Bentzen.

For english scroll to the bottom of the text)

Tag med på Bevidste relationer – en træning i kommunikation, bevidsthed, balance samt fleksibilitet i indre og ydre polariteter. I de bevidste relationer træner du i at kunne mærke dig selv, din krop, dine følelser, dine ønsker, dine behov og i dine – og andres grænser. På dette grundlag kan du indgå en dyb og bevidst relation med en partner, venner, familie etc. I bevidste relationer kan du skabe ro og centrering i dig selv, så du kan mærke egen lyst og grænser.  Du kan klart og kærligt kan kommunikere dem til en partner, der møder dig på samme måde.

Tanken bag Bevidste Relationer – for par

Formålet med træningen er at støtte det enkelte menneske til at indgå et velafbalanceret “ægteskab” med sig selv for derpå at kunne indgå i en autentisk, bevidst og intim (evt seksuel) relation med andre. I De Bevidste relationer er I bevidste om hvilke energier, der bevæger sig i og igennem jer, ikke mindst i det seksuelle rum, og kan udnytte dem til større glæde, friere udfoldelse og til en oplevelse af et øget spirituel partnerskab.

Gennem at blive bevidst om hvad der foregår kan du/I opnå større autenticitet, friere udfoldelse og til større glæde for både dig og din partner. Særligt i forhold til en partner kan dette give jer en oplevelse af et dybt spirituel partnerskab.

Om Jesper og Signe

Vi er begge tantrikere, der blandt andet har arbejdet med native american traditioner og bevidsthedsarbejde. Vi mødtes på et shamanistisk breath work kursus, og denne fælles forforståelse af livet og elementerne, der omgiver os og er inden i os, vil man kunne mærke igennem hele forløbet, ikke mindst når vi arbejder med meditation, energi og polaritet.

Mere om Jesper 

Jeg trækker naturligvis på min erfaring som sexolog og som parterapeut, men også på min psyko-kropsterapeutiske uddannelse (Omni Terapi), når vi skal arbejde med nervesstemmet og med tilliden til os selv. Vi vil bl.a. arbejde med redskaber fra Authentic Relations, cirkling, tantra, Wheel of Consent m.m,

Jesper arbejder udfra sine nærmest uudtømmelige reserver af mindfulness, meditation og en dyb forbindelse med naturen.

Den bevidste relation – Træningen indeholder bl.a:

 • Polaritet
 • Energiarbejde – de helt centrale grundprincipper i tantra
 • Meditation og åndedrætstræning
 • Yoga og bevægelse
 • Arbejde med nervesystemet og tryghed
 • Energi- og emotionsarbejde
 • Elskovens elementære dynamikker
 • Sacred / Tantric Touch
 • Sauna og renselses-ritualer
 • Foruden de guddommelig omgivelser, vil du også kunne nyde dejlig, livsgivende mad og lækker forplejning

For tilmelding
Tel 23826115

Priser:

 • Super Early bird: 4450kr per person (de første 3 pladser)
 • Early Bird: 4600kr (3 næste pladser)
 • Normalpris: 4850kr per person

Programmet:

Fredag ml 16-17.30

Ankomst og check-in i Sjövik, Småland

Middag kl 18.00 – 19.00
Renselseritual (sauna & aromaterapi)
Opening Circle (Velkomst)
22.00 Godnat

Lørdag Morgen – kl 12 i stilhed

Smoothie: 7.45
Yoga kl 8.00
Meditation 8.30

Morgenmad 9.00-10.00
Formiddagslektion 10 – 12.00

Frokost 13.30 – 14.30
Pause

Eftermiddagssession 16 – 18.00

Middag 18.30
RenselsesSauna 19.30
22.00 Godnat

Lørdag morgen – kl 12 – stilhed

Morgenmad 9.00-10.00
Formiddagslektion 10 – 12.00

Frokost 13.30 – 14.30
Pause

Eftermiddagssession 16 – 18.00

Middag 18.30
RenselsesSauna 19.30
22.00 Godnat

Søndag morgen

Par-Yoga kl 8.00
Meditation 8.30
8.30-9.30 (Orgastic Breathwork)

Morgenmad 9.30-10.30
Formiddagslektion 11 – 13.00

Frokost 13.00 – 14.00

Closing Circle
Farvel

Conscious relating training for couples in the Swedish forests with Jesper Westmark and Signe V. Bentzen.

 Join this training in consciousness, balance and dynamic polarity and communication. In the conscious relation you feel yourself, your body, your feelings, your desires, needs, boundaries and therefore you can enter into a deep and conscious relationship with a partner. In the conscious relationship you can create peace and centering in yourself so that you can feel your own desire and boundaries and can clearly and lovingly communicate them to a partner who meets you in the same way. 

The thoughts behind

is to support the individual to enter into a well-balanced “marriage” with itself and then to be able to enter into an authentic, conscious and intimate relationship with others. Jesper and I are very pleased to introduce you to some of the discoveries we have made ourselves personally as well as professionally, and which we would like to pass on in a setting focused on vitality and depth. Together we have many different educations and have been discovering many different traditions. Therefore, the training here is made up of the tools that we have found most effective. In Conscious Relationships, you are aware of the energies that move in and through you, not least in the sexual space, and can utilize them for greater joy, freer expression, and an experience of increased spiritual partnership. 

Tantra

We are both Tantrikas, have both worked with Native American traditions, and met on a shamanistic breathwork training a few years ago. This common understanding of life that surrounds us and is within us will be felt throughout training, not least when working with energy and polarity. 

In addition, I will also draw on my psycho-body therapy education (Omni Therapy) when we work with the nervous system and the confidence in ourselves, and I will present tools taken from Betty Martin’s theories of the sexual dynamics of the relationship (Wheel of Consent), from Authentic Relations, cirkling, tantra. Jesper’s work especially based on mindfulness, meditation and the connection with nature.

Read more about Jesper Westmark here:

Conscious relationships

In Conscious Relations, you are aware of the energies that move in and through you, not least in your sexual space. Through the training you will learn how to utilize them for greater joy, freer expression and for an experience of increased spiritual partnership. 

The training includes:

 Polarity and energy – the core principles of tantraMeditation and breathingYoga and movementWork on the nervous system and safetyEnergy and emotion workThe elemental dynamics of love forestSacred tantric touchSauna and cleansing rituals In addition to the divine environment, you will be able to enjoy delicious, life-giving food and delicious food 

For registration https://www.jesperwestmark.com Tel 23826115 

Prices:

 • Super Early bird: 4450kr per person (3 spots)
 • Early Bird: 4600kr (3 spots)
 • Normalpris: 4850kr per person

Program

Arrival and check-in in Sjövik, Småland Friday from 16-17.30

The schedule:

Purification ritual (sauna & aromatherapy) 18.00Opening Circle (Welcome)22.00 Good night 

Saturday Morning – 12 noon in silence

Smoothie: 7.45Yoga at 8amMeditation 8.30 Breakfast 9 am-10amMorning lessons  10 – 12.00 Lunch 13:30 – 14:30Break Afternoon sessions 16 – 18.00 Dinner 18.30Cleansing Sauna 19.3022.00 Good night 

Sunday morning

Couples Yoga at 8amMeditation 8.308.30-9.30 (Orgastic Breathwork) Breakfast 9.30-10.30Morning lesson 11 – 13.00 Lunch13:00 – 14:00 Closing CircleGoodbye

Tel 23826115


Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

En kommentar til “Bevidste relationer for par – retreat i Sjövik – ny dato kommer

 • Joakim Bruun Rasmussen

  Kære Signe og Jesper.
  Det lyder som et rigtig spændene retreat.
  Jeg kunne godt finde på at give det i julegave til jeg og min kæreste, men mangler en dato fra jer før jeg kan slå til.
  Hjertelige hilsner Joakim