Dagsarkiv: 8. februar 2017


Tantra for dummies 1

  Tantra er sanskrit og betyder bølge, men også teknik eller praksis. Tantra bliver ofte sammenlignet med at væve. Tantra går ud på at forene det som føles adskilt fx det feminine med det maskuline. Tantraen foreslår, at vi anskuer livet på jorden som en fantastisk hændelse, der sker for os  – hele tiden. Gennem at dyrke sin eksistens på jorden og virkeligt være tilstede i sit liv med alle sine sanser og i alle dele af sit liv, vil man kunne opnå spirituel oplysthed og nå ja lykken. At leve tantrisk med hinanden handler om at være fuldt tilstede […]